Våra tjänster

Fastighetsservice

Ryggraden i vår verksamhet är fastighets- och trädgårdsskötsel. Vi tar hand om allt avhjälpande underhåll, enklare reparationer, trädgårdsskötsel och snöröjning, helt utifrån era behov och er vision för fastigheten. Vår utgångspunkt är alltid ett långsiktigt åtagande och att kundanpassa vår leverans, så att ni ska ha rätt service, i rätt tid och till rätt pris. Därför arbetar vi med planerat underhåll, där vi proaktivt hjälper till att identifiera, planera och utföra det praktiska underhåll fastigheten faktiskt behöver.

Byggservice

För det underhåll som går utöver den löpande fastighetsskötseln erbjuder vi byggservice. Det kan röra allt från större reparationer och renoveringar, till ombyggnad och hyresgästanpassningar. Vår byggservicetjänst är tillgänglig för alla, men för våra kunder inom fastighet och utemiljö utgör den en naturlig förlängning när behov uppstår som inte ryms inom fastighetsskötarens ansvar. Styrkan för den som är avtalskund är enkelheten och flexibiliteten det innebär att fastighetsskötaren snabbt kan ta fram offerter och tidsplaner när behoven uppstår.

Projekt & Samordning

Vi driver även mer omfattande projekt, som innefattar flera yrkesgrupper, projektledning och arbetsledning. Oavsett om det handlar om större byggserviceprojekt eller fullskaliga renoveringar och nybyggnad, tar vi fullt projektansvar och upphandlar alla de underentreprenörer projektet kräver. Vi ställer samma höga krav på transparens, kommunikation och dokumentation i dessa jobb som i alla våra uppdrag. Kontakta oss gärna med en förfrågan om just ditt projekt.