Våra tjänster

Fastighetsservice

Ryggraden i vår verksamhet är fastighets- och trädgårdsskötsel. Vi tar hand om allt avhjälpande underhåll, enklare reparationer, byggservice och övriga servicearbeten helt utifrån era behov och er vision för fastigheten. Vår utgångspunkt är alltid ett långsiktigt åtagande och att kundanpassa vår leverans, så att ni ska ha rätt service, i rätt tid och till rätt pris. Därför arbetar vi med planerat underhåll, där vi proaktivt hjälper till att identifiera, planera och utföra det praktiska underhåll fastigheten faktiskt behöver. För att kunna erbjuda en bred leverans har vi ett stort nätverk av samverkande specialister som kan hjälpa oss att hjälpa er med skötseln av er fastighet.

Trädgård

Ryggraden i vår verksamhet är fastighets- och trädgårdsskötsel. Vi ser utemiljön som en ofta lite bortglömd pärla i många fastighetsbestånd. Vi sätter stolthet i att kunna leverera en bra skötsel av er utemiljö kopplat till era ambitioner för att nå en så trivsam och fin utemiljö som möjligt. Även här har vi ett stort nätverk av samverkande specialister för att kunna leverera en så bred kunskap som möjligt med så bra kvalité som möjligt. Vi vill långsiktigt med hög kvalitét, hög miljöhänsyn och så hög effektivitet som möjligt få förtroendet  att tillsammans med er ta hand om fastighetens utemiljö.