Våra certifieringar & diplomeringar

 • Säkra Lyft
 • Certifierade för Lekplats besiktningar enl svensk standard SSEN 1176-77
 • Certifierade för Lägenhetsbesiktningar 1 & 2
 • HLR Kurs (hjärt och lungräddning)
 • Arbete på väg-Grund
 • Säkerhet på väg Nivå 1
 • Säkerhet på väg Nivå 2
 • Vakt/Lots trafik
 • Diplomerad projektledning
 • Fallskyddsutbildning
 • Toppsäkring
 • Utbildning i ställningsbyggnad
 • Arbetsmiljöansvarig, utbildning BAS-P & BAS-U
 • Heta Arbeten
 • Säkerhet & handhavandeutbildning för sax- & bomliftar
 • Truckkort TLP 2/TLP 10
 • Hjullastarkort