Om Dirigo

Vi som ligger bakom Dirigo kommer med bred kunskap och erfarenheter från ett flertal olika områden. Det gör att vi ser på saker med delvis nya ögon och tar med oss insikter om vad som fungerar bra i andra branscher. Med hjärtat i fastighetsservice har vi utvecklat vår kompetens, våra certifieringar och vårt nätverk av samverkande entreprenörer. Idag är Dirigo ett företag litet nog att uppträda flexibelt, men tillräckligt stort för att kunna vara konkurrenskraftigt i upphandlingar mot större aktörer.